Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

KrefttypeTittelFagansvarligMangler_fagansvarligKommentarSist_godkjentStillingKlinikkAvdelingSeksjon
Acute LeukemiaDrug therapy of acute leukemia   05.08.2012    
Acute LeukemiaDiagnostics of acute leukemia   05.08.2012    
Acute LeukemiaFollow-up care after treatment of acute leukemia    05.08.2012    
Acute LeukemiaComplication treatment of acute leukemia   05.08.2012    
Acute LeukemiaRadiation therapy of acute leukemia   05.08.2012    
Acute LeukemiaSurgery of acute leukemia   05.08.2012    
Acute LeukemiaTreatment of acute leukemia   05.08.2012    
Anal CanalFollow-up care after treatment of anal cancerEva Hoff Wanderås MD
Oncologist
Oslo University Hospital HF
Norway
  22.08.2014    
Anal CanalRadiation therapy of anal cancerEva Hoff Wanderås MD
Oncologist
Oslo University Hospital HF
Norway
  22.08.2014    
Anal CanalSurgery of anal cancerStein G. Larsen MD
Gastroenterological Surgeon
Oslo University Hospital
  22.08.2014    
Anal CanalDiagnostics of anal cancerEva Hoff Wanderås MD
Oncologist
Oslo University Hospital HF
Norway
  22.08.2014    
Anal CanalTreatment of anal cancerEva Hoff Wanderås MD
Oncologist
Oslo University Hospital HF
Norway
  22.08.2014    
Anal CanalHistology of anal cancerTor Jac Eide MD
Pathologist
Oslo University Hospital
Norway
  22.08.2014    
Anal CanalDrug therapy of anal cancerEva Hoff Wanderås MD
Oncologist
Oslo University Hospital HF
Norway
  22.08.2014    
Anal CanalComplication treatment of anal cancerEva Hoff Wanderås MD
Oncologist
Oslo University Hospital HF
Norway
  22.08.2014    
Bile Duct/GallbladderTreatment of bile duct/gallbladder cancer Pål-Dag Line MD
Surgeon
Oslo University Hospital
Norway
  20.10.2014    
Bile Duct/GallbladderSurgery/intervention of bile duct/gallbladder cancer Pål-Dag Line MD
Surgeon
Oslo University Hospital
Norway
  20.10.2014    
Bile Duct/GallbladderDiagnostics of bile duct/gallbladder cancer Pål-Dag Line MD
Surgeon
Oslo University Hospital
Norway
  20.10.2014    
Bile Duct/GallbladderFollow-up care after treatment of bile duct/gallbladder cancer Pål-Dag Line MD
Surgeon
Oslo University Hospital
Norway
  20.10.2014    
Bile Duct/GallbladderRadiation therapy of bile duct/gallbladder cancerSvein Dueland MD
Oncologist
Oslo University Hospital
Norway
  20.10.2014    
Bile Duct/GallbladderDrug therapy of bile duct/gallbladder cancerSvein Dueland MD
Oncologist
Oslo University Hospital
Norway
  20.10.2014    
Bile Duct/GallbladderComplication treatment of bile duct/gallbladder cancer

Oslo University Hospital
Norway
  20.10.2014    
Bile Duct/GallbladderHistology of bile duct/gallbladder cancerTor Jac Eide MD
Pathologist
Oslo University Hospital
Norway
  20.10.2014    
Bone sarcomaComplication treatment of bone sarcoma   27.03.2012    
Bone sarcomaDrug therapy of bone sarcoma   27.03.2012    
Bone sarcomaHistology of bone sarcomaBodil Bjerkehagen MD
Pathologist
Oslo University Hospital

Jeanne-Marie Berner
Biologist
Oslo University Hospital
  27.03.2012    
Bone sarcomaSurgery of bone sarcomaOle-Jacob Norum MD
Orthopedic Surgeon

Oslo University Hospital
Norway
  27.03.2012    
Bone sarcomaFollow-up care after treatment of bone sarcoma   27.03.2012    
Bone sarcomaRadiation therapy of bone sarcomaJan Peter Poulsen MD
Oncologist
Oslo University Hospital

Raphael Pollock, MD, PhD
MD Anderson Cancer Center
  27.03.2012    
Bone sarcomaDiagnostics of bone sarcomaIngeborg Taksdal MD
Radiologist

Oslo University Hospital
Norway
  27.03.2012    
Bone sarcomaTreatment of bone sarcoma   27.03.2012    
BreastFollow-up Care after Treatment of Breast CancerBjørn Naume MD
Oncologist
Oslo University Hospital
Norway
  26.03.2014    
BreastTreatment of Breast CancerBjørn Naume MD
Oncologist
Oslo University Hospital
Norway

Ellen Schlichting MD
Surgeon
Oslo University Hospital
Norway
  26.03.2014    
BreastSurgery of Breast CancerEllen Schlichting MD
Surgeon
Oslo University Hospital
Norway

Michael Scneider
Plastic Surgeon
Oslo University Hospital
Norway
  26.03.2014    
BreastRadiation Therapy of Breast CancerBjørn Naume MD
Oncologist
Oslo University Hospital
Norway
  26.03.2014    
BreastDrug Therapy of Breast CancerBjørn Naume MD
Oncologist
Oslo University Hospital
Norway
  26.03.2014    
BreastDiagnostics of Breast CancerBjørn Naume MD
Oncologist
Oslo University Hospital
Norway

Ellen Schlichting MD
Surgeon
Oslo University Hospital
Norway
  26.03.2014    
BreastComplication Treatment of Breast Cancer
Oslo University Hospital
Norway
  26.03.2014    
BreastHistology of Breast CancerPer J. Bøhler MD
Pathologist
Oslo University Hospital
Norway
  26.03.2014    
Central Nervous SystemComplication treatment of the central nervous system   07.06.2012    
Central Nervous SystemFollow-up care after cancer treatment of the central nervous system   07.06.2012    
Central Nervous SystemHistology of the central nervous systemDavid Scheie MD
Pathologist
Oslo University Hospital
  07.06.2012    
Central Nervous SystemRadiation therapy of the central nervous system   07.06.2012    
Central Nervous SystemTreatment of the central nervous system   07.06.2012    
Central Nervous SystemDrug therapy of the central nervous systemTryggve Lundar MD, Ph.D.
Neurosurgeon>
Oslo University Hospital

Finn Wesenberg MD
Pediatric Oncologist
Oslo University Hospital

Michael E. Rytting MD
MD Anderson Cancer Center
  07.06.2012    
Central Nervous SystemDiagnostics of the central nervous system   07.06.2012    
Central Nervous SystemSurgery of the central nervous system   07.06.2012    
CervicalTreatment of cervical cancer   14.08.2013    
CervicalSurgery of cervical cancer   14.08.2013    
CervicalRadiation therapy of cervical cancerKolbein Sundfør MD
Gynecological Oncologist
Oslo University Hospital
  14.08.2013    
CervicalDrug therapy of cervical cancer   14.08.2013    
CervicalHistology of cervical cancerVera Abeler MD
Pathologist
Oslo University Hospital
  14.08.2013    
CervicalComplication treatment of cervical cancer   14.08.2013    
CervicalFollow-up care after treatment of cervical cancer   14.08.2013    
CervicalDiagnostics of cervical cancer   14.08.2013    
Colon/RectumDiagnostics of cancer in the colon and rectumArild Nesbakken MD
Gastroenterological Surgeon
Oslo University Hospital
Norway

Stein G. Larsen MD
Gastroenterological Surgeon
Oslo University Hospital
Norway

Marianne Grønlie Guren MD
Oncologist
Oslo University Hospital
Norway
  25.05.2015    
Colon/RectumComplication treatment of cancer in the colon and rectum   25.05.2015    
Colon/RectumWe are updating radiation therapy of cancer in the colon and rectumMarianne Grønlie Guren MD
Oncologist
Oslo University Hospital
Norway
  25.05.2015    
Colon/RectumWe are updating drug therapy of cancer in the colon and rectumMarianne Grønlie Guren MD
Oncologist
Oslo University Hospital
Norway
  25.05.2015    
Colon/RectumSurgery of rectal cancer Arild Nesbakken MD
Gastroenterological Surgeon
Oslo University Hospital
Norway

Stein Gunnar Larsen MD
Gastroenterological Surgeon
Oslo University Hospital
Norway
  25.05.2015    
Colon/RectumTreatment of cancer in the colon and rectumArild Nesbakken MD
Gastroenterological Surgeon
Oslo University Hospital
Norway

Stein G. Larsen MD
Gastroenterological Surgeon
Oslo University Hospital
Norway

Marianne Grønlie Guren MD
Oncologist
Oslo University Hospital
Norway
  25.05.2015    
Colon/RectumSurgery of colon cancerArild Nesbakken MD
Gastroenterological Surgeon
Oslo University Hospital
Norway

Stein Gunnar Larsen MD
Gastroenterological Surgeon
Oslo University Hospital
Norway
  25.05.2015    
Colon/RectumFollow-up care after cancer treatment in the colon and rectum Arild Nesbakken MD
Gastroenterological Surgeon
Oslo University Hospital
Norway

Stein G. Larsen MD
Gastroenterological Surgeon
Oslo University Hospital
Norway

Marianne Grønlie Guren MD
Oncologist
Oslo University Hospital
Norway
  25.05.2015    
Colon/RectumHistology of colon and rectum cancerArild Nesbakken MD
Gastroenterological Surgeon
Oslo University Hospital
Norway
  25.05.2015    
EsophagealFollow-up care after treatment of esophageal cancerJohan Wiig MD
Surgeon
Radiumhospitalet
Rikshospitalet HF

Anne-Birgitte Jacobsen MD
Oncologist
Radiumhospitalet
Rikshospitalet HF
  30.01.2009    
EsophagealDiagnostics of esophageal cancer   30.01.2009    
EsophagealTreatment of esophageal cancerJohan Wiig MD
Surgeon
Radiumhospitalet
Rikshospitalet HF

Anne-Birgitte Jacobsen MD
Oncologist
Radiumhospitalet
Rikshospitalet HF
  30.01.2009    
EsophagealSurgery of esophageal cancer   30.01.2009    
EsophagealHistology of esophageal cancerTor Jac Eide MD
Pathologist
Oslo University Hospital
  30.01.2009    
EsophagealComplication Treatment of esophageal cancer   30.01.2009    
EsophagealRadiation Therapy of esophageal cancerAnne-Birgitte Jacobsen MD
Oncologist
Radiumhospitalet
Rikshospitalet HF
  30.01.2009    
EsophagealDrug Therapy of esophageal cancerAnne-Birgitte Jacobsen MD
Oncologist
Radiumhospitalet
Rikshospitalet HF
  30.01.2009    
Gestational Trophoblastic DiseaseDrug therapy of gestational trophoblastic disease   02.03.2017    
Gestational Trophoblastic DiseaseFollow-up after treatment of gestational trophoblastic disease   02.03.2017    
Gestational Trophoblastic DiseaseDiagnostics of gestational trophoblastic disease   02.03.2017    
Gestational Trophoblastic DiseaseTreatment of gestational trophoblastic disease   02.03.2017    
Gestational Trophoblastic DiseaseSurgery of gestational trophoblastic disease   02.03.2017    
Gestational Trophoblastic DiseaseHistology of gestational trophoblastic diseaseVera Abeler MD
Pathologist
Oslo University Hospital
  02.03.2017    
Gestational Trophoblastic DiseaseRadiation therapy of gestational trophoblastic disease   02.03.2017    
Gestational Trophoblastic DiseaseComplication treatment of gestational trophoblastic disease   02.03.2017    
IntracranialRadiation theraphy of intracranial tumorsKnut Lote MD
Oncologist
Oslo University Hospital
  02.04.2012    
IntracranialSurgery of intracranial tumors   02.04.2012    
IntracranialDiagnostics of intracranial tumorsEirik Helseth MD
Neurosurgeon
Oslo University Hospital
  02.04.2012    
IntracranialComplication treatment of intracranial tumorsEirik Helseth MD
Neurosurgeon
Oslo University Hospital
  02.04.2012    
IntracranialDrug therapy of intracranial tumorsKnut Lote MD
Oncologist
Oslo University Hospital
  02.04.2012    
IntracranialHistology of intracranial tumorsDavid Scheie MD
Pathologist
Oslo University Hospital
  02.04.2012    
IntracranialTreatment of intracranial tumorsEirik Helseth MD
Neurosurgeon
Oslo University Hospital
  02.04.2012    
IntracranialFollow-up care after treatment of intracranial tumorsEirik Helseth MD
Neurosurgeon
Oslo University Hospital
  02.04.2012    
IntraspinalDiagnostics of intraspinal tumors   03.04.2012    
IntraspinalDrug therapy of intraspinal tumorsKnut Lote MD
Oncologist
Oslo University Hospital
  03.04.2012    
IntraspinalRadiation therapy of intraspinal tumorsKnut Lote MD
Oncologist
Oslo University Hospital
  03.04.2012    
IntraspinalTreatment of intraspinal tumors   03.04.2012    
IntraspinalFollow-up care after treatment of intraspinal tumors   03.04.2012    
IntraspinalHistology of intraspinal tumorsDavid Scheie MD
Pathologist
Oslo University Hospital
  03.04.2012    
IntraspinalSurgery of intraspinal tumors   03.04.2012    
IntraspinalComplication treatment of intraspinal tumors   03.04.2012    
KidneyDrug therapy of kidney cancer
Oslo University Hospital
  02.11.2011    
KidneyComplication treatment of kidney cancer   02.11.2011    
KidneyTreatment of kidney cancer   02.11.2011    
KidneyDiagnostics of kidney cancer   02.11.2011    
KidneyRadiation therapy of kidney cancer
Oslo University Hospital
  02.11.2011    
KidneySurgery of kidney cancer   02.11.2011    
KidneyFollow-up care after treatment of kidney cancer   02.11.2011    
KidneyHistology of kidney cancerA. Kathrine Lie MD
Pathologist
Oslo University Hospital
Norway
  02.11.2011    
LarynxDrug therapy of laryngeal cancerJan Folkvard Evensen MD
Oncologist
Oslo University Hospital
  27.03.2012    
LarynxFollow-up care after treatment of laryngeal cancer   27.03.2012    
LarynxTreatment of laryngeal cancer   27.03.2012    
LarynxComplication treatment of laryngeal cancer   27.03.2012    
LarynxSurgery of laryngeal cancer   27.03.2012    
LarynxRadiation therapy of laryngeal cancerJan Folkvard Evensen MD
Oncologist
Oslo University Hospital
  27.03.2012    
LarynxHistology of laryngeal cancerBjørn Risberg MD
Pathologist
Oslo University Hospital
  27.03.2012    
LarynxDiagnostics of laryngeal cancer   27.03.2012    
LeukemiaRadiation therapy of leukemiaAlexander Fosså MD
Oncologist
Radiumhospitalet
Oslo University Hospital
  22.01.2010    
LeukemiaFollow-up care after treatment of leukemia   22.01.2010    
LeukemiaSurgery of leukemia   22.01.2010    
LeukemiaTreatment of leukemia   22.01.2010    
LeukemiaDrug therapy of leukemia   22.01.2010    
LeukemiaComplication treatment of leukemia   22.01.2010    
LeukemiaDiagnostics of leukemia   22.01.2010    
LiverDrug therapy of liver cancerSvein Dueland MD
Oncologist
Oslo University Hospital
Norway
  20.10.2014    
LiverSurgery/Intervention of liver cancerPål-Dag LIne MD
Surgeon
Oslo University Hospital
Norway
  20.10.2014    
LiverRadiation therapy of liver cancerSvein Dueland MD
Oncologist
Oslo University Hospital
Norway
  20.10.2014    
LiverDiagnostics of liver cancer   20.10.2014    
LiverFollow-up care after treatment of liver cancer   20.10.2014    
LiverComplication treatment of liver cancer   20.10.2014    
LiverTreatment of liver cancer   20.10.2014    
LiverHistology of liver cancerTor Jac Eide MD
Pathologist
Oslo University Hospital
Norway
  20.10.2014    
LungRadiation therapy of lung cancerGeorge R. Simon MD
Professor of Medicine and Oncology
MD Anderson Cancer Center
Houston, Texas

Odd Terje Brustugun MD
Oncologist
Oslo University Hospital
Norway
  07.08.2015    
LungComplication treatment of lung cancerGeorge R. Simon MD
Professor of Medicine and Oncology
MD Anderson Cancer Center
Houston, Texas

Odd Terje Brustugun MD
Oncologist
Oslo University Hospital
Norway
  07.08.2015    
LungDiagnostics of lung cancerGeorge R. Simon MD
Professor of Medicine and Oncology
MD Anderson Cancer Center
Houston, Texas

Anne Naalsund MD
Specialist in Lung Diseases and Internal Medicine
Oslo University Hospital
Norway
  07.08.2015    
LungHistology of lung cancerBjørn Risberg MD
Pathologist

Oslo University Hospital
Norway
  07.08.2015    
LungSurgery of lung cancerGeorge R. Simon MD
Professor of Medicine and Oncology
MD Anderson Cancer Center
Houston, Texas

Steinar Solberg MD
Thoracic Surgeon
Oslo University Hospital
Norway
  07.08.2015    
LungTreatment of lung cancerGeorge R. Simon MD
Professor of Medicine and Oncology
MD Anderson Cancer Center
Houston, Texas

Odd Terje Brustugun MD
Oncologist
Oslo University Hospital
Norway
  07.08.2015    
LungFollow-up care after treatment of lung cancerGeorge R. Simon MD
Professor of Medicine and Oncology
MD Anderson Cancer Center
Houston, Texas

Odd Terje Brustugun MD
Oncologist
Oslo University Hospital
Norway
  07.08.2015    
LungDrug therapy of lung cancerGeorge R. Simon MD
Professor of Medicine and Oncology
MD Anderson Cancer Center
Houston, Texas

Odd Terje Brustugun MD
Oncologist
Oslo University Hospital
Norway
  07.08.2015    
LymphomaTreatment of lymphoma   06.08.2012    
LymphomaDrug therapy of lymphoma   06.08.2012    
LymphomaComplication treatment of lymphoma   06.08.2012    
LymphomaSurgery of lymphoma   06.08.2012    
LymphomaFollow-up care after treatment of lymphoma    06.08.2012    
LymphomaDiagnostics of lymphoma   06.08.2012    
LymphomaRadiation therapy of lymphoma   06.08.2012    
MelanomaFollow-up care after treatment of malignant melanoma   11.08.2015    
MelanomaSurgery of malignant melanomaTruls Ryder MD
Plastic surgeon

Oslo University Hospital
Norway
  11.08.2015    
MelanomaHistology of malignant melanomaBjørn Risberg MD
Pathologist

Oslo University Hospital
Norway
  11.08.2015    
MelanomaDiagnostics of malignant melanoma   11.08.2015    
MelanomaTreatment of malignant melanoma   11.08.2015    
MelanomaRadiation therapy of malignant melanoma   11.08.2015    
MelanomaDrug therapy for malignant melanoma   11.08.2015    
MelanomaComplication treatment of malignant melanoma   11.08.2015    
Multiple MyelomaDrug therapy   19.02.2018    
Multiple MyelomaFollow-up care after treatment of multiple myeloma   19.02.2018    
Multiple MyelomaHistology of multiple myeloma   19.02.2018    
Multiple MyelomaComplication treatment

Oslo University Hospital
  19.02.2018    
Multiple MyelomaRadiation therapy   19.02.2018    
Multiple MyelomaTreatment of multiple myeloma   19.02.2018    
Multiple MyelomaSurgery   19.02.2018    
Multiple MyelomaDiagnostics of multiple myeloma   19.02.2018    
Nasal Cavity/Paranasal SinusesFollow-up care after cancer treatment of the nasal cavity and paranasal sinuses   27.03.2012    
Nasal Cavity/Paranasal SinusesTreatment of cancer of the nasal cavity and paranasal sinuses   27.03.2012    
Nasal Cavity/Paranasal SinusesDiagnostics of cancer of the nasal cavity and paranasal sinuses   27.03.2012    
Nasal Cavity/Paranasal SinusesSurgery of cancer of the nasal cavity and paranasal sinuses   27.03.2012    
Nasal Cavity/Paranasal SinusesHistology of cancer of the nasal cavity and paranasal sinusesBjørn Risberg MD
Pathologist
Oslo University Hospital

Ehab Y Hanna MD
MD Anderson Cancer Center
  27.03.2012    
Nasal Cavity/Paranasal SinusesRadiation therapy of cancer of the nasal cavity and paranasal sinuses   27.03.2012    
Nasal Cavity/Paranasal SinusesDrug therapy of cancer of the nasal cavity and paranasal sinuses   27.03.2012    
Nasal Cavity/Paranasal SinusesComplication treatment of cancer of the nasal cavity and paranasal sinuses   27.03.2012    
NeuroendocrineDrug therapy of neuroendocrine tumors   25.08.2014    
NeuroendocrineTreatment of neuroendocrine tumorsEspen Thiis-Evensen MD
Chief Physician
Oslo University Hospital

Ivar Gladhaug MD
Chief Physician
Oslo University Hospital
  25.08.2014    
NeuroendocrineFollow-up care after treatment of neuroendocrine tumors   25.08.2014    
NeuroendocrineHistology of neuroendocrine tumorsTor Jac Eide MD
Pathologist
Oslo University Hospital
  25.08.2014    
NeuroendocrineDiagnostics of neuroendocrine tumors   25.08.2014    
NeuroendocrineSurgery/Intervention of neuroendocrine tumorsIvar Gladhaug MD
Chief Physician
Rikshospitalet HF
  25.08.2014    
NeuroendocrineComplication treatment of neuroendocrine tumors   25.08.2014    
NeuroendocrineRadiation therapy of neuroendocrine tumors   25.08.2014    
Oral CavityHistology of oral cancerBjørn Risberg MD
Pathologist
Oslo University Hospital
Norway
  27.03.2012    
Oral CavityDiagnostics of oral cancer   27.03.2012    
Oral CavityTreatment of oral cancer   27.03.2012    
Oral CavitySurgery of oral cancer   27.03.2012    
Oral CavityComplication treatment of oral cancer   27.03.2012    
Oral CavityFollow-up care after treatment of oral cancer   27.03.2012    
Oral CavityDrug therapy of oral cancer   27.03.2012    
Oral CavityRadiation therapy of oral cancer   27.03.2012    
Ovarian and fallopian tube Radiation therapy of ovarian and fallopian tube cancerKolbein Sundfør MD
Gynecological Oncologist
Oslo University Hospital

Kathleen Schmeler MD
MD Anderson Cancer Center
  02.05.2012    
Ovarian and fallopian tube Drug therapy of ovarian and fallopian tube cancer   02.05.2012    
Ovarian and fallopian tube Surgery of ovarian and fallopian tube cancer   02.05.2012    
Ovarian and fallopian tube Follow-up care after treatment of ovarian and fallopian tube cancer   02.05.2012    
Ovarian and fallopian tube Treatment of ovarian and fallopian tube cancer   02.05.2012    
Ovarian and fallopian tube Complication treatment of ovarian and fallopian tube cancer   02.05.2012    
Ovarian and fallopian tube Diagnostics of ovarian and fallopian tube cancer   02.05.2012    
Ovarian and fallopian tube Histology of ovarian and fallopian tube cancerVera Abeler MD
Pathologist
Oslo University Hospital
Norway
  02.05.2012    
PancreasSurgery/Intervention of pancreatic cancer   09.05.2012    
PancreasComplication treatment of pancreatic cancer   09.05.2012    
PancreasDiagnostics of pancreatic cancer   09.05.2012    
PancreasHistology of pancreatic cancerTor Jac Eide MD
Pathologist
Oslo University Hospital
  09.05.2012    
PancreasRadiation therapy of pancreatic cancer   09.05.2012    
PancreasTreatment of pancreatic cancer   09.05.2012    
PancreasFollow-up care after treatment of pancreatic cancer   09.05.2012    
PancreasDrug therapy of pancreatic cancer   09.05.2012    
PenileSurgery of penile cancer   02.11.2016    
PenileDiagnostics of penile cancerBjørn Brennhovd MD
Urologist
Oslo University Hospital
  02.11.2016    
PenileDrug therapy of penile cancer   02.11.2016    
PenileComplication treatment of penile cancer   02.11.2016    
PenileRadiation therapy of penile cancer   02.11.2016    
PenileHistology of penile cancerA. Katrine Lie MD
Pathologist
Østfold Hospital Trust
Norway
  02.11.2016    
PenileFollow-up care after treatment of penile cancerBjørn Brennhovd MD
Urologist
Oslo University Hospital
  02.11.2016    
PenileTreatment of penile cancerBjørn Brennhovd MD
Urologist
Oslo University Hospital
  02.11.2016    
PeritoneumSurgery of cancer spreading in the peritoneumStein Gunnar Larsen MD
Gastroenterological Surgeon
Oslo University Hospital
Norway
  30.11.2016    
PeritoneumRadiation therapy of cancer spreading in the peritoneum   30.11.2016    
PeritoneumComplication treatment for spread of cancer in the peritoneum   30.11.2016    
PeritoneumDrug therapy of cancer spreading in the peritoneum   30.11.2016    
PeritoneumTreatment of cancer spreading in the peritoneum   30.11.2016    
PeritoneumHistology of cancer spreading in the peritoneumWenche Reed MD
Pathologist
Oslo University Hospital
  30.11.2016    
PeritoneumDiagnostics of cancer spreading in the peritoneum   30.11.2016    
PeritoneumFollow-up care after treatment of cancer spreading in the peritoneum   30.11.2016    
PharynxHistology of pharynx cancerBjørn Risberg MD
Pathologist
Oslo University Hospital
Norway

Randal S Weber MD, BA
Surgeon
MD Anderson Cancer Center
Houston, Texas
  27.03.2012    
PharynxRadiation therapy of pharynx cancer   27.03.2012    
PharynxDiagnostics of pharynx cancer   27.03.2012    
PharynxTreatment of pharynx cancer   27.03.2012    
PharynxComplication treatment of pharynx cancer   27.03.2012    
PharynxSurgery of pharynx cancer   27.03.2012    
PharynxFollow-up care after treatment of pharynx cancer   27.03.2012    
PharynxDrug therapy of pharynx cancer   27.03.2012    
ProstateSurgery of prostate cancerBjørn Brennhovd
Urologist
Oslo University Hospital
Norway
  24.10.2016    
ProstateTreatment of prostate cancerBjørn Brennhovd
Urologist
Oslo University Hospital
Norway
  24.10.2016    
ProstateFollow-up care after treatment of prostate cancerBjørn Brennhovd
Urologist
Oslo University Hospital
Norway
  24.10.2016    
ProstateDiagnostics of prostate cancerBjørn Brennhovd
Urologist
Oslo University Hospital
Norway
  24.10.2016    
ProstateWe are updating drug therapy of prostate cancerReino Heikkilä
Oncologist
Oslo University Hospital
Norway
  24.10.2016    
ProstateWe are updating radiation therapy of prostate cancerLotte Victoria Rogg
Oncologist
Oslo University Hospital
Norway
  24.10.2016    
ProstateComplication treatment of prostate cancer

Oslo University Hospital
  24.10.2016    
ProstateHistology of prostate cancerA. Kathrine Lie MD
Pathologist
Oslo University Hospital
Norway
  24.10.2016    
Salivary GlandsTreatment of salivary gland cancer   27.03.2012    
Salivary GlandsComplication treatment of salivary gland cancer   27.03.2012    
Salivary GlandsHistology of salivary gland cancerBjørn Risberg MD
Pathologist
Oslo University Hospital
Norway
  27.03.2012    
Salivary GlandsFollow-up care after treatment of salivary gland cancer   27.03.2012    
Salivary GlandsDrug therapy of salivary gland cancer   27.03.2012    
Salivary GlandsRadiation therapy of salivary gland cancerJan Folkvard Evensen MD
Oncologist
Oslo University Hospital
  27.03.2012    
Salivary GlandsSurgery of salivary gland cancer   27.03.2012    
Salivary GlandsDiagnostics of salivary gland cancer   27.03.2012    
SkinDrug therapy of skin cancer (non-melanoma)   09.03.2013    
SkinSurgery of skin cancer (non-melanoma)Hans Petter Gullestad MD
Plastic Surgeon
Radiumhospitalet
Rikshospitalet HF
  09.03.2013    
SkinHistology of skin cancer (non-melanoma)Bjørn Risberg MD
Pathologist
Oslo University Hospital
  09.03.2013    
SkinTreatment of skin cancer (non-melanoma)   09.03.2013    
SkinRadiation therapy of skin cancer (non-melanoma)   09.03.2013    
SkinFollow-up care after treatment of skin cancer (non-melanoma)   09.03.2013    
SkinDiagnosis of skin cancer (non-melanoma)   09.03.2013    
SkinComplication treatment of skin cancer (non-melanoma)   09.03.2013    
Soft tissue sarcoma in extremities and trunk wallComplication treatment of soft tissue sarcoma in extremities and trunk wall   27.03.2012    
Soft tissue sarcoma in extremities and trunk wallTreatment of soft tissue sarcoma in extremities and trunk wall   27.03.2012    
Soft tissue sarcoma in extremities and trunk wallFollow-up care after treatment of soft tissue sarcoma in extremities and trunk wall   27.03.2012    
Soft tissue sarcoma in extremities and trunk wallDiagnostics of soft tissue sarcoma in extremities and trunk wallIngeborg Taksdal MD
Radiologist
Oslo University Hospital

Raphael Pollock, MD, PhD
MD Anderson Cancer Center
  27.03.2012    
Soft tissue sarcoma in extremities and trunk wallHistology of soft tissue sarcoma in extremities and trunk wallBodil Bjerkehagen MD
Pathologist
Oslo University Hospital

Jeanne-Marie Berner
Biologist
Oslo University Hospital

Raphael Pollock, MD, PhD
MD Anderson Cancer Center
  27.03.2012    
Soft tissue sarcoma in extremities and trunk wallSurgery of soft tissue sarcoma in extremities and trunk wallOle-Jacob Norum MD
Orthopedic Surgeon
Oslo University Hospital

Raphael Pollock, MD, PhD
MD Anderson Cancer Center
  27.03.2012    
Soft tissue sarcoma in extremities and trunk wallRadiation therapy of soft tissue sarcoma in extremities and trunk wallJan Peter Poulsen MD
Oncologist
Oslo University Hospital

Raphael Pollock, MD, PhD
MD Anderson Cancer Center
  27.03.2012    
Soft tissue sarcoma in extremities and trunk wallDrug therapy of soft tissue sarcoma in extremities and trunk wall   27.03.2012    
Soft tissue sarcoma of the abdomen and pelvisTreatment of soft tissue sarcoma of the abdomen and pelvis   27.03.2012    
Soft tissue sarcoma of the abdomen and pelvisFollow-up care after treatment of soft tissue sarcoma of the abdomen and pelvis   27.03.2012    
Soft tissue sarcoma of the abdomen and pelvisDrug therapy of soft tissue sarcoma of the abdomen and pelvisKirsten Sunby Hall MD
Oncologist
Oslo University Hospital

Raphael Pollock, MD, PhD
MD Anderson Cancer Center
  27.03.2012    
Soft tissue sarcoma of the abdomen and pelvisComplication treatment of soft tissue sarcoma of the abdomen and pelvis   27.03.2012    
Soft tissue sarcoma of the abdomen and pelvisHistology of soft tissue sarcoma of the abdomen and pelvisBodil Bjerkehagen MD
Pathologist
Oslo University Hospital

Jeanne-Marie Berner
Biologist
Oslo University Hospital

Raphael Pollock, MD, PhD
MD Anderson Cancer Center
  27.03.2012    
Soft tissue sarcoma of the abdomen and pelvisSurgery of soft tissue sarcoma of the abdomen and pelvis   27.03.2012    
Soft tissue sarcoma of the abdomen and pelvisRadiation therapy of soft tissue sarcoma of the abdomen and pelvisJan Peter Poulsen MD
Oncologist
Oslo University Hospital

Raphael Pollock, MD, PhD
MD Anderson Cancer Center
  27.03.2012    
Soft tissue sarcoma of the abdomen and pelvisDiagnostics of soft tissue sarcoma of the abdomen and pelvis   27.03.2012    
Solid tumors outside the CNSDrug therapy of solid tumors outside the CNS   05.08.2012    
Solid tumors outside the CNSFollow-up care after treatment of solid tumors outside the CNS   05.08.2012    
Solid tumors outside the CNSTreatment of solid tumors outside the CNS   05.08.2012    
Solid tumors outside the CNSRadiation therapy of solid tumors outside the CNSKnut Lote MD
Oncologist
Oslo University Hospital

Michael E. Rytting MD
MD Anderson Cancer Center
  05.08.2012    
Solid tumors outside the CNSHistology of solid tumors outside the CNSSvetlana Tafjord MD
Pathologist
Oslo University Hospital
Norway
  05.08.2012    
Solid tumors outside the CNSComplication treatment of solid tumors outside the CNS   05.08.2012    
Solid tumors outside the CNSSurgery of solid tumors outside the CNSKristin Bjørnland MD
Pediatric Surgeon
Oslo University Hospital

Heidi Glosli MD
Pediatric Oncologist
Oslo University Hospital

Michael E. Rytting MD
MD Anderson Cancer Center
  05.08.2012    
Solid tumors outside the CNSDiagnostics of solid tumors outside the CNS   05.08.2012    
StomachRadiation therapy of stomach cancerSvein Dueland MD
Oncologist
Radiumhospitalet
Rikshospitalet HF
  18.06.2014    
StomachTreatment of stomach cancer   18.06.2014    
StomachDiagnostics of stomach cancer   18.06.2014    
StomachFollow-up care after treatment of stomach cancer   18.06.2014    
StomachComplication treatment of stomach cancer   18.06.2014    
StomachSurgery of stomach cancerStein Gunnar Larsen
Gastroenterological Surgeon
Oslo University Hospital
  18.06.2014    
StomachHistology of stomach cancerTor Jac Eide MD
Pathologist
Oslo University Hospital
  18.06.2014    
StomachDrug therapy of stomach cancerSvein Dueland MD
Oncologist
Radiumhospitalet
Rikshospitalet HF
  18.06.2014    
TesticularDiagnostics of testicular cancer   25.10.2011    
TesticularHistology of testicular cancerVera Abeler MD
Pathologist
Oslo University Hospital
  25.10.2011    
TesticularFollow-up care after treatment of testicular cancer   25.10.2011    
TesticularRadiation therapy of testicular cancer   25.10.2011    
TesticularDrug therapy of testicular cancer   25.10.2011    
TesticularTreatment of testicular cancer   25.10.2011    
TesticularComplication treatment of testicular cancer   25.10.2011    
TesticularSurgery of testicular cancerBjørn Brennhovd
Urologist
Oslo University Hospital
  25.10.2011    
Thyroid    15.03.2010    
Unknown Primary SiteComplication treatment of CUP   26.01.2015    
Unknown Primary SiteSurgery of CUP   26.01.2015    
Unknown Primary SiteDrug therapy of CUP   26.01.2015    
Unknown Primary SiteTreatment of CUP   26.01.2015    
Unknown Primary SiteDiagnostics of CUP   26.01.2015    
Unknown Primary SiteRadiation therapy of CUP   26.01.2015    
Unknown Primary SiteFollow-up care after treatment of CUP   26.01.2015    
Unknown Primary SiteHistology of CUPBjørn Risberg MD
Pathologist
Oslo University Hospital
  26.01.2015    
Urinary bladderHistology of bladder cancerA. Kathrine Lie MD PhD
Pathologist
Oslo University Hospital
Norway
  20.10.2016    
Urinary bladderRadiation therapy of bladder cancerAndreas Stensvold MD
Oncologist

Norway
  20.10.2016    
Urinary bladderTreatment of bladder cancerBjørn Brennhovd MD
Urologist
Oslo University Hospital
Norway
  20.10.2016    
Urinary bladderFollow-up care after treatment of bladder cancerBjørn Brennhovd MD
Urologist
Oslo University Hospital
  20.10.2016    
Urinary bladderDiagnostics of bladder cancerBjørn Brennhovd MD
Urologist
Oslo University Hospital
Norway
  20.10.2016    
Urinary bladderDrug therapy of bladder cancerAndreas Stensvold MD
oncologist

Norway
  20.10.2016    
Urinary bladderComplication treatment of bladder cancer   20.10.2016    
Urinary bladderSurgery of bladder cancerBjørn Brennhovd MD
Urologist
Oslo University Hospital
Norway
  20.10.2016    
UterineFollow-up care after treatment of uterine cancer   14.08.2013    
UterineRadiation therapy of uterine cancerKolbein Sundfør MD
Gynecological Oncologist
Oslo University Hospital
  14.08.2013    
UterineDiagnostics of uterine cancer   14.08.2013    
UterineComplication treatment of uterine cancer   14.08.2013    
UterineSurgery of uterine cancer   14.08.2013    
UterineTreatment of uterine cancer   14.08.2013    
UterineHistology of uterine cancerVera Abeler MD
Pathologist
Oslo University Hospital
  14.08.2013    
UterineDrug therapy of uterine cancer   14.08.2013    
VaginalComplication treatment of vaginal cancer   07.05.2012    
VaginalDiagnostics of vaginal cancer   07.05.2012    
VaginalHistology of vaginal cancerVera Abeler MD
Pathologist
Oslo University Hospital
  07.05.2012    
VaginalDrug therapy of vaginal cancer   07.05.2012    
VaginalFollow-up care after treatment of vaginal cancer   07.05.2012    
VaginalTreatment of vaginal cancer   07.05.2012    
VaginalRadiation therapy of vaginal cancerKolbein Sundfør MD
Gynecological Oncologist
Oslo University Hospital

Kathleen Schmeler MD
MD Anderson Cancer Center
  07.05.2012    
VaginalSurgery of vaginal cancer   07.05.2012    
VulvaSurgery of vulvar cancer   07.05.2012    
VulvaDiagnostics of vulvar cancer   07.05.2012    
VulvaDrug therapy of vulvar cancer   07.05.2012    
VulvaHistology of vulvar cancerAgnes Kathrine Lie MD
Pathologist
Oslo University Hospital
Norway
  07.05.2012    
VulvaComplication treatment of vulvar cancer   07.05.2012    
VulvaTreatment of vulvar cancer   07.05.2012    
VulvaRadiation therapy of vulvar cancer   07.05.2012    
VulvaFollow-up care after treatment of vulvar cancer   07.05.2012    

Oslo University Hospital shall not be liable for any loss whether direct, indirect, incidental or consequential, arising out of access to, use of, or reliance upon any of the content on this website. Oslo University Hospital© 2018