Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

References on leukemia

  1. Norsk selskap for hematologi. Akutt myelogen leukemi, handlingsprogram [Online]. Februar 2007 [hentet 15. april 2007]; tilgjengelig fra: URL: http://www.legeforeningen.no/asset/15380/1/15380_1.doc
  2. Norsk selskap for hemtaologi. Handlingsprogram for diagnostikk og behandling av akutt lymfoblastisk leukemi/lymfoblastisk lymfom og burkitt lymfom leukemi hos voksne [Online]. Mars 2006 [hentet 15. april 2007]; tilgjengelig fra: URL:http://www.legeforeningen.no/asset/33493/1/33493_1.doc
  3. Norsk selskap for hematologi. Nasjonalt handlingsprogram for kronisk myelogen leukemi [Online] [hentet 15. april 2007]; tilgjengelig fra: URL: http://www.legeforeningen.no/asset/32447/1/32447_1.doc
  4. Norsk selskap for hematologi. Handlingsprogram for kronisk lymfatisk leukemi [Online] 2005 [hentet 15. april 2007]; tilgjengelig fra: URL: http://www.legeforeningen.no/index.gan?id=84611
  5. Cancer in Norway 2013, Cancer Registry of Norway, Institute of Population-based Research. Oslo, Norway

Oslo University Hospital shall not be liable for any loss whether direct, indirect, incidental or consequential, arising out of access to, use of, or reliance upon any of the content on this website. Oslo University Hospital© 2017