Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

References on prostate cancer

  1. TNM atlas: illustrated guide to the TNM/pTNM classification of malignant tumours. 7th 2009, Sobin LH, Gospodarowicz, Wittekind Ch.  
  2. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med prostata (2015), Helsedirektoratet (National guidelines for diagnostic, treatment and follow-up care of prostate cancer, Norwegian Directorate of Health)
  3. Klepp O. Svulster i mannlige genitalia. I: Kåresen R, Wist E, red. Kreftsykdommer: en basisbok for helsepersonell. 2. utg. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag; 2005. s. 229–243.
  4. Graff BA, Norderhaug IN. Robotassistert kirurgi ved prostatakreft. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten; 2006.  
  5. Screening and prostate-cancer mortality in a randomized European study. Schroder F H,et al.. N Engl J Med 2009b; (360): 1320-1328
  6. Howlader N, Noone AM, Krapcho M, Miller D, Bishop K, Kosary CL, Yu M, Ruhl J, Tatalovich Z, Mariotto A, Lewis DR, Chen HS, Feuer EJ, Cronin KA (eds). SEER Cancer Statistics Review, 1975-2014, National Cancer Institute. Bethesda, MD
  7. EAU Guidelines on Prostata Cancer 2015, N. Mottet (Chair) et. al

Oslo University Hospital shall not be liable for any loss whether direct, indirect, incidental or consequential, arising out of access to, use of, or reliance upon any of the content on this website. Oslo University Hospital© 2018