Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

References on thyroid cancer

  • Nasjonale retningslinjer for diagnostikk og oppfølging av differensiert cancer thyroideae [Online]. April 2007 [ hentet 1.august 2007] ; tilgjengelig fra: URL: http://www.kreftforeningen.no/vp/multimedia/archive/00003/Retningslinjer_differ_3352a.pdf
  • The American Thyroid Association Guidelines Taskforce. Cooper et. al. Management for patients with thyroid nodules and differentiated thyroid cancer. Thyroid 2006;16(2):1-33.
  • Pacini F, et al. European consensus for management of patients with differentiated thyroid carcinoma of the follicular epithelum. Eur J Endocinol 2006;154:787-803.
  • Danmark: Guidlines for behandling av thyroidcancer i Danmark (2005). http://conman.au.dk/dahanca/guidlines
  • Sverige (ikke nasjonale): www.oc.gu.se (2006) og www.ocsyd.lu.se (1999)
  • Cancer in Norway 2013, Cancer Registry of Norway, Institute of Population-based Research. Oslo, Norway

Oslo University Hospital shall not be liable for any loss whether direct, indirect, incidental or consequential, arising out of access to, use of, or reliance upon any of the content on this website. Oslo University Hospital© 2016